Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2017 18:14, số lượt xem: 105

Mấy năm rồi mùa hè chẳng thấy đâu
Ánh tà dương lấp lánh ngả nghiêng màu
Trôi dạt dào xuôi vần qua năm ấy
Mà lòng anh chẳng thấy mùa hè đâu

Mấy năm rồi chỉ thấy mùa mưa ngâu
Ẩm ướt cả đêm ngày lạnh canh thâu
Ẩm ướt cả trong nhà và lòng đó
Đã lũ lượt mấy năm chẳng phai màu

Mùa hè nào anh chẳng thấy có đâu
Chỉ có hạt mưa rơi đổ năm năm sầu
Năm năm nay chẳng thấy mùa hè đến
Chẳng thấy ánh nắng hồng đã bao lâu

Không có hè đã lâu trong lòng anh
Duyên tình số tìm kiếm đã bao lần
Chỉ có em trời xa một mình ấy
Bao giờ có mùa hè mình bên nhau

08:00 đêm 23.02.2016
trên đời phủ đầy bão mưa sao lòng người có mùa hè