Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 20:47, số lượt xem: 99

In dấu trên nụ môi
Lời vơi hay lời mời
Bối rối từng đêm vắng
Hằn sầu mãi chẳng nguôi

In dấu trên dòng thơ
Lời cô đơn ngóng chờ
Lời vui nào chẳng thấy
Thu đến thấy bơ vơ

In dấu cả trong mơ
Bao cảnh trôi vật vờ
Mùa thu đã trôi đến
Ngồi đêm ngó trăng mờ

In dấu vết đêm khuya
Xếp soạn từng lầu thơ
Bóng ai ghi đâu đó
Gom trong cõi mong chờ

09:00 đêm 30.03.2014
bóng ai in dấu trong lòng và lầu thơ