15.00
Đăng ngày 12/06/2017 21:50, số lượt xem: 167

Ngồi ngó phiến mây gió đong đưa
Mờ mờ trời khuya sương thu về
Thơ thơ thẩn thẩn đêm khuya đó
Nhẹ nhẹ từng trạm gió thu khuya
Xào xạc tàu lá hiên ngoài đi
Rụng rơi xa cành mùa thu về
Xác xơ cây cành đêm thu ngó
Ngồi xuống đề thơ lặng lẽ khuya
Đêm thưa canh nhớ lại trôi về
Ghi xuống dòng thơ hoà sương thu
Mờ mờ bóng sương đêm thanh ấy
Nghĩa thơ thơ thẩn trong sương mù

10:50 đêm 29.04.2014
ngồi ngó sương thu bầu trời khuya