Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:22, số lượt xem: 114

Đêm nay thăm viếng em
Viết trên dòng thơ thương
Trăng rèm đã xế bóng
Ngập mùi lòng thương đêm

Đêm nay hỏi thăm em
Từng nét thơ anh in
Phủ mùi hoang lạnh đó
Để cho nhớ đừng quên

Đêm nay sao nhớ em
Gửi một nén hương đêm
Toả khắp trời thanh đó
Miền xa nào có em

Đêm nay nhớ lại xin
Lạnh lạnh dòng thơ đêm
Dáng ai còn mong ngóng
Ly trà hiện bóng em

11:30 đêm 18.11.2013
đêm nay chợt nhớ tới em