Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:40, số lượt xem: 98

Ai treo áng mây phủ bầu trời
Áng mây pha sắc đen khắp nơi
Như xây giông bão chân trời đó
Đen phủ màu mây khắp đêm dài
Hỏi trong lòng người hỏi ai vui
Chẳng có bóng ai chẳng chút rơi
Ngàn nỗi bâng khuâng trong lòng ấy
Ghi xuống tình thơ lấp màn mây
Đêm nay trời khóc hay buồn đây

09.30 đêm 18.01.2013
đêm nay trời khóc hay buồn đây