Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:26, số lượt xem: 103

Hỏi thầm lòng đêm nay
Sao cứ mãi mến nhau
Bao mùa trôi lá rụng
Gom đầy giấc chiêm bao

Hỏi thầm lòng đêm nay
Ước mộng đã dài lâu
Vì sao lòng vẫn nhớ
Miệt mài suốt canh thâu

Hỏi thầm lòng đêm nay
Cứ mãi mãi thương đau
Bóng ai in vết đó
Giờ thơm ngát phương nào

Hỏi thầm lòng đêm nay
Sợ cánh mộng nhạt phai
Sao trong lòng vẫn mến
Đêm nay lạnh heo may

09:30 đêm 14.01.2013
đêm nay thấy lạnh lòng nhớ em