Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:23, số lượt xem: 72

Hạt sương lạnh lùng rơi
Đêm phủ cả bóng người
Đùa vui trên cỏ lá
Qua đêm vẫn đổ rơi

Hạt sương trắng trẻo ơi
Tô được hết bầu trời
Tô cả lòng người ấy
Lạnh giá theo đêm trôi

Hạt sương phủ khắp nơi
Phủ ngập cả cuối trời
Dòng thơ thêm lạnh giá
Gợn mưa lòng đổ rơi

Hạt lòng trôi nổi rơi
Trôi đi trong đêm dài
Cầu trôi tới em đó
Nơi có mình em thôi

08.00 đêm 23.10.2016
đêm ngồi phơi sương thu một mình