Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2017 20:05, số lượt xem: 141

Trời nặn có đôi hai
Phận gái phận trai đôi
Nơi nào cũng cũng có
Đôi mình lại xa xôi

Nén hương lòng đêm trôi
Mãi mãi xa cuối trời
Tìm kiếm bóng em đó
Từng đêm nhớ chẳng vơi

Nén hương đêm vẫn trôi
Cầu cho tới lòng người
Bên trời xa góc đó
Tới tay tới lòng người

Hương tình một nén thôi
Trong lòng có một người
Gom mãi thời gian ấy
Chỉ có em một người

08:00 đêm 28.01.2016
nén hương lòng đêm cầu tới em