Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2017 10:13, số lượt xem: 146

Một nén hương lòng vẫn còn xa
cách trở đêm khuya cõi trời mờ
sao nén hương lòng trôi trôi tới
gom mãi trong lòng từng đêm mờ

Một nén hương lòng lạnh lạnh lùng khuya
dạt dào từng đêm cách đường đi
thơ thẩn đêm sang trong lòng ấy
đêm buồn canh vắng lạnh bờ mi

Một nén hương lòng gọn trong mơ
xa nhau thời gian mây phủ mờ
thì thào tới em trong cơn mộng
đêm xa ngày vắng chỉ ngóng chờ

Một nén hương đêm lòng anh chia
miên man tri kỷ từng đêm về
mong mong nhớ nhớ gom lại ấy
chờ ngày thấy em rồi anh chia

09:00 đêm 13.06.2015
tiếng lòng buồn sầu vắng trong
đêm rồi chia sẻ với ai