Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2020 10:05, số lượt xem: 43

Hôm nay sao thẩn thơ
Hạt sương rơi vật vờ
Cành cây hoa cỏ đó
Thở than dài canh khuya

Hôm nay sao thẩn thơ
Đứng ngó hiên ngoài mờ
Ánh đèn đường mờ đó
Cuốn hồn anh theo mơ

Hôm nay sao thẩn thơ
cuối khung góc trời mờ
Phủ mịt mù nơi đó
Sao thấy rõ đêm khuya

Hôm nay sao thẩn thơ
Ngó mãi cuối trời xa
Muốn thấy em bên đó
Chẳng rõ với sương mờ

08.00 đêm 15.05.2017
ngó sương đông rơi thêm nhớ người