Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:46, số lượt xem: 98

Hôm nay gió thu lạnh lẽo ơi
Như báo cho lòng lạnh đêm vơi
Gió thu đêm nay tới quá sớm
Gợn trong lòng đêm nhớ tới người

Hôm nay gió thu xào xạc trôi
Thổi rung tàu lá phủ hiên ngoài
Rồi thổi trôi đi khắp miền đó
Như bóng ai trôi theo gió mời

10.00 đêm 23.06. 2013
ngồi tiễn những tàu lá rơi