Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:32, số lượt xem: 172

Xin hãy cho mưa đêm nay đổ
Giảm bớt bão tố lòng đêm khuya
Ai tô hình bóng để mong nhớ
Lầu thơ đêm dài lạnh bờ mi

Xin hãy cho mưa vẽ bóng ai
Hãy thổi trôi cuốn bóng một người
Giờ đã trôi xa nơi nào đó
Cầu cho bão tố đưa em về

11:00 đêm 16.05.2013
đêm nay bệnh không ngủ,chợt ngồi
dậy viết bài thơ này