Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:25, số lượt xem: 94

Từng phút rơi rơi rụng như lá thu
Có ai gom gom nhặt trong đêm mờ
Đã gần hết mùa thu sương giăng đổ
Đông chờ sang thêm lạnh cõi mong chờ

Thu sắp về ai tiễn chào thu đi
Đông đã báo năm nay lạnh giá về
Thu để lại những gì trong cơn nhớ
Trăng vàng mờ lá rụng chào nhau đi

Ngồi ghi xuống gom lại bước đời qua
Trải thời gian còn nét trên dòng thơ
Nhật ký ghi từng trạm vui sầu vắng
Đông sắp đến lạnh lùng cảnh đêm khuya

Từng phút rơi gom lại gọn trong thơ
Sương đông sang rơi phủ trắng mịt mờ
Lòng còn nhớ ai không trong cơn mộng
Cầu sương đông đừng phủ khỏi nét mờ

10:50 đêm 24.05.2014
còn một tuần mùa đông tới, lòng thêm nhạt khu