Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:54, số lượt xem: 159

Giờ nào anh cũng nhớ
Dù mấy năm cách xa
Đêm buông nào vẫn gọi
Những lời nói mong chờ

Giờ nào anh cũng mơ
Cầu cho bóng em về
Đừng xa nhau đôi bóng
Lòng thêm lạnh đêm khuya

Giờ nào có em chia
Gần hồn gần bóng khuya
Khỏi thơ thẩn đêm vắng
Yêu thương khỏi phân chia

10.00 đêm 22.06.2016
từng phút giờ ngồi nhớ ai