Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2017 21:05, số lượt xem: 114

Nàng thơ in nét trạm thời gian
Đêm nay sương đổ ngập trời xanh
Hồn anh trôi xa miền vô định
Cạn mối đường tình những đêm hoang

Nàng thơ in nét trạm thời gian
Trải bao cơn nhớ gọi tên nàng
Như nhắc nhủ in trong lòng ấy
Chẳng thấy bóng ai giống như nàng

09.00 đêm 04.04.2012
chẳng thấy bóng ai giống như em