Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:33, số lượt xem: 98

Bàng bạc trong nhà ngó mây trôi
Tựu thành dòng thơ in bóng ai
Xếp soạn cho thành lầu thơ xuống
Viết thay cho lòng lúc buồn vơi

Bàng bạc thời gian đứng lại ngồi
Xếp mãi lầu thơ dừng đâu nơi
Chiều nay ngó lên trời xanh phố
Ngó xuống dòng thơ giọt mưa rơi

09:15 đêm 28.11.2012
giọt mưa trên dòng thơ đêm nay