Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 20:33, số lượt xem: 69

Một mùa xuân Úc đã chào sang
Bông hoa cành lá đủ màu trang
Phe phẩy gió xuân như nhắc nhủ
Một cỏi hoang vu chờ từng đêm

Giấc ngủ thời gian chẳng lặng yên
Xuân lại đến thăm lòng thêm buồn
Sắc bóng sắc người ngập đường phố
Lang thang quay về buồn với đêm

Một mình với đêm với bóng em
Giấc ngủ nào đâu canh dài đêm
Lang thang trong nhà thở dài đó
Gợn từng đêm nhớ sao lòng im

Ngoài nhà vẫn xuân đến điểm trang
Trong nhà đã lâu thiếu bóng nàng
Chỉ có cơn buồn thầm thương nhớ
Đến cả giấc ngủ chẳng có xuân

08.00 giờ đêm 08.01.2017
một mình sống đêm buồn với mùa xuân