Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 20:14, số lượt xem: 103

Trà thơm nào ấm qua đêm
Trăng nào lại đứng lặng im trên trời
Lòng nào cũng có sầu vơi
Lòng nào cũng có những lời thương nhau
Trà thơm ngồi rót đêm nay
Sao mùi quá nhạt trở thay trà buồn
Ngồi đếm từng hạt sương buông
Ngồi đếm hạt gió hạt sương giảm sầu

11:15 đêm 29.07.2013
đêm nay khó ngủ