Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 17:45, số lượt xem: 119

Gió ru chiếc lá bay
Theo cơn gió chiều nay
Xa cành xa cây đó
Biết đường ngõ nào hay

Gió ru tâm hồn ai
Qua bao mùa lá rơi
Thu nào như thu ấy
Chẳng thấy bóng em ơi

Gió chia sẻ đôi hai
Như chiếc tàu lá rơi
Gió đưa đi đâu đó
Đường ngõ nào kiếm ơi

Gió biết hiểu lòng ai
Anh muốn gửi đôi lời
Gió theo chiều gió ấy
Sao tới tận tay người

07:10 chiều 07.03.2013
thơ thẩn trong cơn gió thu chiều nay