Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 22:00, số lượt xem: 101

Gió kêu gọi qua đêm
Lọt qua khe cửa chen
Lạnh lạnh đêm dài đó
Qua đêm ngủ chẳng yên

Gió kêu gọi thầm tên
Chợt dậy cạn trà đêm
Ngồi bơ vơ ghi xuống
Nét thơ buồn nhớ em

Gió kêu gọi miền thương
Lạnh giá lòng qua đêm
Ngập phủ miền hoang vắng
Ánh trăng đã xế rèm

Gió kêu gọi đưa tin
Gợn lòng nhớ tới em
Dù xa nhau đâu đó
Lòng anh vẫn nhớ thương

08:15 đêm 04.09.2013
gió lộng đêm nay lòng thấy bơ vơ sầu