Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:49, số lượt xem: 159

Lang thang tàu lá về chiều
Kiếm nhặt một lá ghi điều nhớ nhung
Lá rơi ngập phủ thềm hoang
Lá nào ghi xuống tên nàng gửi theo
Cầu xin con gió về chiều
Gửi theo tàu lá bao điều nhớ thương
Bao mùa ngập phủ gió sương
Bao mùa đã khuất bên đường bóng ai
Nghe tiếng tim đổ đổ hoài
Gọi thầm tên nhớ tên ai trong lòng
Bao giờ mây gió trời trong
Bao giờ hết nỗi bâng khuâng nhớ người
Bao giờ đất mát trời vui
Bao giờ giảm nỗi buồn vơi sáng chiều
Thương thầm nhớ trộm bao nhiêu
Cầu cho gần bóng gió chiều bên em

06:15 chiều 24.04.2013
ghi tên em trên lá thu và gửi theo gió chiều nay