Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 21:06, số lượt xem: 127

Gió nào cào cấu lòng đêm nay
Như giăng như mắc duyên nợ đầy
Như báo tình thương tan từng mảnh
Héo hót trong lòng phủ đầy mây
Gió bấc nào đưa tin đêm nay
Gió nào êm ấm dỗ cơn say
Xin gió gửi lời anh cho tới
Đừng bỏ lời trôi xa từng ngày

11:00 đêm 04.02.2013
gió nào êm ấm dỗ cơn say