Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 20:44, số lượt xem: 95

Gió đưa hồn anh tận nẻo mây
Cuồn cuộn trôi theo gió lưng trời
Ngồi ngó áng mây thay đổi bóng
Chẳng giống bóng em thay đổi hoài

Gió đưa hồn anh trôi khắp nơi
Lăn lóc theo chiều gió thay hoài
Chờ gió trao mùa ngược hướng đó
Tim vẫn đong đưa nhớ một người

11:45 đêm 02.10.2012