Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 17:54, số lượt xem: 93

Ghi cơn lạnh giá những đêm thừa
Ghi duyên tình số ai bán mua
Ghi tiếng cười vui bên đường phố
Ghi tiếng trong lòng đang đổ mưa

Ghi từng bước nhớ bước thẩn thơ
Ghi dòng thơ lạnh giảm nỗi chờ
Ghi mãi thời gian ai đâu hiểu
Ghi điều nhớ em gọn trong thơ

Ghi ngập lời thương trong đêm mờ
Ghi từng nét bóng cạn chén khuya
Ghi bao lời thầm thương mến gọi
Ghi bao lời nói nhớ trong mơ

Ghi lòng nhớ ai thời gian qua
Ghi lòng thương ai đã mấy mùa
Ghi lòng ngóng ai bên đường ngõ
Ghi lòng yêu nhớ mãi trông chờ

09:00 đêm 12.10.2013
ngồi thơ thẩn ghi bài thơ, lòng nhớ
thời gian và nhớ một người