Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2016 18:34, số lượt xem: 198

Gửi lời thăm viếng hỏi trăng
gửi lời trăng sáng hỏi thăm tới người
gửi lời đêm vắng nhớ ơi
gửi sương gửi gió đôi lời đã lâu
gửi lời sợ nhớ phai màu
gửi cuối trời đã bao lâu chẳng về
gửi sương sợ lạc đường đi
gửi gió sợ lạc hướng về nhà em
gửi trăng trăng sáng đêm thanh
gửi vầng trăng sáng long lanh rõ người
gửi đêm trăng tỏ lòng vui
gửi lời sao tới lòng người bến xa
gửi lời ấp ủ bão mưa
gửi lời chia sẻ vơi buồn có nhau
gửi lời đêm vắng chia sầu
gửi lời cưng quý bao lâu vẫn còn

08:30 đêm 02.01.2015
gửi hồn từng đêm tới em