Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2018 21:26, số lượt xem: 127

Tiếng thương biết gửi về đâu
Bóng em như dưới biển sâu sao tìm
Hồn anh trôi mãi từng đêm
Sao tìm kiếm bóng em để đem về
Để cho có bóng em khuya
Bên hình bên bóng đậm đìa thương nhau
Mấy mùa lá đổi thay màu
Lạnh lùng sương gió một câu ngóng chờ
Xa nhau một cõi bơ vơ
Đã mấy năm đã thẫn thờ thời gian
Yêu thương chỉ có một nàng
Mùi thương mùi nhớ đêm sang lại thèm
Bao giờ đêm có bóng em
Bao giờ khỏi gửi nén hương đêm về
Bao giờ bên bóng nhau đi
Bao giờ khỏi lạnh bờ mi đêm buồn

09.00 giờ đêm 15.11.2016
bao giờ bên bóng bên nàng trong đêm