Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 20:59, số lượt xem: 113

Ngồi ghi cho gọn lòng thương
Để giảm cơn nhớ vấn vương bóng người
Gửi theo mây gió sương trời
Cầu cho trôi đến tay người anh thương
Dưng dưng lòng đổ mưa đêm
Thì thào tiếng gọi tên em trong lòng
Gửi sông gửi suối sao mong
Gửi sao cho tới tấc lòng anh thương

09:50 đêm 05.10.2012
sao từng đêm anh ở trong lòng em được