Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:42, số lượt xem: 145

Gửi lời hỏi thăm nhau
Trong lòng nhớ biết bao
Mỗi ngày trong lòng hỏi
Lời ngóng chờ đêm trao

Gửi lời tìm kiếm nhau
Chia gánh giảm cơn sầu
Cầu xin bên nhau ấy
Đừng xa mãi dài lâu

Gửi lời cầu nguyện xin
Cầu mai nhà có em
Đừng xa nhau mãi mãi
Đêm dài buồn lắm em

Gửi lời nhớ từng đêm
Thời gian lòng chẳng yên
Từng giấc ngủ đêm xuống
Cầu trong mơ có em

08:00 đêm 16.04.2016
đừng quên gửi lời thăm viếng nhau khi xa