Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:41, số lượt xem: 124

Gọn trong lòng một bóng chờ em thôi
Gọn trong hồn đêm sang thơ thẩn ngồi
Gọn trong dòng thơ ghi có em ấy
Gọn trong tháng trong ngày khi xa xôi

Gọn lòng thương lòng xa anh yêu rồi
Gọn lòng chờ lòng đợi dù chẳng vui
Gọn lòng mến lòng thương từng đêm đến
Gọn lòng xa bờ bến tặng em rồi

Gọn từng giờ từng phút từng đêm trôi
Gọn từng đêm anh ngó về khung trời
Gọn từng đêm thơ thẩn thầm thương nghĩ
Gọn từng lời cưng quý để tặng người

Gọn tim anh một trái có em thôi
Gọn tim đêm vẫn đổ gọi tới người
Gọn tim anh đêm nào cũng đổ nhớ
Gọn tim chờ tim mong có một người

08:00 đêm 09.06.2016
tròng lòng thơ thẩn nghĩ tới một người