Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2019 07:30, số lượt xem: 69

Nửa đêm nửa lòng nửa bão mưa
Nửa trăng nửa treo nửa đêm thừa
Nửa vầng nửa trăng nửa đâu đó
Nửa tìm nửa kiếm nửa đêm khuya
Nửa ngó nửa sầu nửa bơ vơ
Nửa đêm nửa khuya nửa thẫn thờ
Nửa lạnh nửa ngồi nửa đêm ấy
Nửa thương nửa rầy bóng ai xa
Nửa hoang nửa vắng nửa ai chia
Nửa ngồi nửa ghi nửa dòng thơ
Nửa miên nửa man nửa hững hờ
Nửa lạnh nửa giá nửa dòng đó
Nửa gom nửa nhặt nửa thành thơ
Nửa quen nửa thương nửa đêm mơ
Nửa mong nửa ngóng đến bao giờ
Nửa đường nửa xa nửa sầu đó
Nửa cưng nửa quý gọn duyên tơ

10.30 giờ đêm 06.12.2016
miên man trong lòng nhớ ai đêm nay