Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2016 18:36, số lượt xem: 191

Gọi mùa mưa đến từng năm
gọi sương gọi tuyết mùa đông mới về
gọi trăng trăng đến trăng đi
gọi lòng cho ngóng đêm khuya nhớ người
gọi hồn thơ thẩn sầu vơi
gọi hồn cho thức khỏi vơi đêm về
gọi em em ở xa mờ
gọi chim chim gửi giấc mơ tới người
gọi chim sao biết đường ơi
gọi chim sao gửi tới người đêm vơi
gọi tim tim đổ tới người
gọi mời em đã xa xôi cách bờ
gọi đời anh phủ bão mưa
gọi thân anh đã bệnh thừa thời gian
gọi lòng than thở đêm sang
gọi yêu thì vẫn sang ngang bến bờ

09:00 đêm 03.01.2015
ngồi nghe tiếng lòng gọi trong đêm