15.00
Đăng ngày 13/04/2017 10:49, số lượt xem: 133

Lận đận sống thời gian một mình khuya
đã hai năm trò chuyện duyên tình xa
dù gần lòng xa bóng từng đêm ấy
lòng vẫn thấy thương rầy thấy thiết tha

Gần từng đêm trò chuyện trên dòng thơ
thêm nỗi nhớ nỗi lo từng đêm mờ
dù xa bóng gần lòng anh vẫn mến
thương từng đêm thương em tận cõi mù

Gần lòng nhau xa bóng đêm hoang vu
ngó từng tuần trăng đến rồi trăng đi
để lại cho bao lời thương yêu ngóng
trạm thời gian lạnh giá giá bờ mi

Xa bóng rồi từng đêm phủ bão mưa
ngó bầu trời tê buốt lạnh giá về
cầu gần bóng gần lòng từng đêm đến
cho gọn lời yêu thương hai năm chờ

09:00 đêm 12.09.2015
tặng em Mộng Thơ