Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2019 21:57, số lượt xem: 66

Góc trời ngó từng đêm
Bóng ai như đã in
Cõi khung trời bên đó
Ngó về lòng chẳng yên

Góc trời mờ mờ sương
Trắng xoá mùa thu sang
Chẳng còn bóng em nữa
Đêm thừ thêm vắng em

Góc trời anh nhớ em
Mấy năm anh chẳng quên
Bóng em chìm trong nhớ
Bao giờ mình mới bên

Góc trời có tiếng buồn
Gửi cho nhau từng đêm
Lời yêu thương xa đó
Gom vào lòng đôi bên

10.30 đêm 14.01.2017
góc trời thương từng đêm ngó