Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 10:29, số lượt xem: 133

Bên trời nào in nét một bóng người
mà vẫn in in mãi hai năm trôi
in từng đêm khi về thời gian đã
một đêm chia hai ngả thêm sầu vơi

Góc trời nào anh nhớ hình bóng người
mà vẫn nhớ từng đêm vẫn chẳng vơi
vơi sầu ghi dòng thơ thầm thương ngóng
từng đêm ghi đêm ngóng gửi đôi lời

Góc trời nào góc nhớ từng đêm vơi
góc trời nào trò chuyện từng đêm trôi
dù có xa cách hồn xa bóng đó
lòng vẫn có lo âu nhau đôi lời

Góc trời nào anh ngắm những chiều vơi
gửi lời thầm lời thương cho tỏ lời
góc bến xa bờ xa lòng anh tới
khỏi đêm ngồi ngồi nhớ lòng chẳng vui

09:00 đêm 10.04.2015
ngồi ngó góc trời nhớ ai bên trời xa