Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:23, số lượt xem: 138

Duyên tình thời gian hỏi vay ai
Đêm buông thơ thẩn vấn vương hoài
Thời gian ngang dọc bơ vơ ấy
Đếm tháng đếm ngày chẳng thấy ai

Duyên tình số phận lạnh lùng ơi
Đường khuya phố vắng mờ trăng soi
Bóng ai in nét đâu còn đó
Lòng như in nhớ bóng một người

10:10 đêm 22.08.2013
đêm nay thấy thơ thẩn thuyền tình bão mưa quá nhiều