15.00
Đăng ngày 18/07/2017 20:24, số lượt xem: 108

Đêm buồn dạo bước trong thơ
Bóng ai cách nẻo vật vờ trôi xa
Nỗi buồn nhức nhói xương da
Ngẩng lên chẳng thấy trăng tà đêm nay
Đêm thu sương phủ trắng say
Làm sao giảm bớt cơn say nhớ người
Thương thầm nhớ trộm ai hay
Đêm nay óng ánh sương bay thấy buồn

11:05 đêm 28.04.2012
thơ thẩn qua đêm nay