Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 21:05, số lượt xem: 101

Dưng dưng chiều hôm nay
Gọn cơn gió heo may
Lạnh lạnh chiều đưa tới
Buồn vơi bóng chiều nay

Dưng dưng lòng hỏi ai
Cơn gió thấy nhớ người
Ghi xuống trên dòng chữ
Để nhắc nhủ bóng ai

Dưng dưng lòng chiều nay
Đề thơ tặng ai đây
Chiều đang gọi đêm đến
Bóng đêm phủ chân trời

Dưng dưng tối đến rồi
Ai đùa ghẹo đêm nay
Bóng ai xa phương nhớ
Lòng thẫn thờ chẳng vui

08:30 đêm 08.10.2012
lòng thấy buồn đêm nay