Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 20:33, số lượt xem: 89

Đường đời dù xa lòng nợ nhau
Nợ yêu nợ nhớ thấy buồn sâu
Sợ xa sợ cách mờ mây khói
Bòn đêm bòn ngày nỗi nhớ nhau

Đường đời dù xa vẫn mến nhau
Nợ thời gian qua những canh thâu
Sợ ngàn dặm xa mây phủ kín
Bòn từng đêm đến tiếng gọi chào

Đường đời dù xa cách biết bao
Nợ lòng xa nhau thấy nghẹn ngào
Sợ bóng mây trôi phủ ngập đó
Bòn lời thương nhớ ngóng tặng người

Đường đời dù xa thấy buồn vơi
Nợ lòng đêm khuya thiếu tiếng cười
Sợ bóng em xa trôi theo gió
Bòn lời cưng quý sao tặng người

09:30 đêm 01.10.2012
bòn mãi lời thương để tặng người