Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:10, số lượt xem: 122

Dòng thơ mãi thời gian
Hai năm chẳng phai tàn
Vẫn còn từng đêm đó
Dòng thơ lạnh lạnh mang

Dòng thơ từng đêm trôi
Lạnh lùng thời gian dài
Từng đêm anh ghi xuống
Giảm cơn buồn nhớ em

Nghe tiếng lòng đêm thanh
Từng đêm đổ bao lần
Lời nhớ thương nhau ấy
Trôi mãi cả thời gian

Dòng thơ bão mưa tràn
Phủ ngập cả bên đàng
Gợn lòng thêm sầu vắng
Đêm nằm nhớ tới nàng

08:00 đêm 05.10.2015
dòng thơ lạnh dài lại thêm nhớ em