Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2017 22:05, số lượt xem: 121

Hôm nay trò chuyện ngồi với Ba
Năm năm cách trở Ba xa nhà
Mùi thơm nén nhang từng rằm cúng
Gom bao lời thầm nhớ Ba xa

Hôm nay đề ghi thơ với Ba
Số phận đường đời lúc phong ba
Lời dạy lời trao tuổi nhi đó
Út còn ghi nhớ những ngày qua

Đời Út sẽ ngập đầy bão mưa
Đến trung niên thọ mới có thừa
Thiên phú đường đời muôn trùng giỏi
Duyên đời trao hỏi lúc tạnh mưa

Đường đời cuồng phong phủ trời xanh
Trung niên trung thọ mới phai tàn
Thiên phụ bảo thân nhân ngưỡng mộ
Nam ca nhật mộng tái kinh thành

11:30 đêm 02.03.2014
ngồi nhớ Ba, đọc tử vi Ba ghi lại sầu sầu vắng đêm nay