15.00
Đăng ngày 04/09/2016 20:22, số lượt xem: 164

Dòng thơ dài mãi vẫn không hồn
hơn bốn năm qua từng đêm buông
mồ côi dòng thơ lạnh lùng vắng
bên cạnh chẳng ai một mình đêm

Dòng thơ trôi mãi lạnh như sương
gom vết cô đơn nông nỗi buồn
trời trao bão mưa nạn kiếp ấy
từng dòng thơ ghi ướt mưa đêm

Dòng thơ dòng này nhớ tới em
mãi mãi thời gian chẳng có ai
biết đâu duyên đời cho quen gặp
lại ở bến xa ngóng trông nhau

Dòng thơ in vết bóng hình em
mấy năm trôi qua một mình thân
dòng thơ không hồn thời gian đó
bây giờ mới có hồn dáng em

09:00 đêm 10.11.20.14
 dòng thơ mới có hồn với dáng em