Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 10:31, số lượt xem: 145

Một mùa nào in mãi trong lòng người
đã mấy năm dạt dào cảnh sầu trôi
từng mùa rơi xuôi vòng qua năm ấy
gợn lòng đêm ngồi nhớ nhớ một người

Một tháng nào trôi qua vẫn chẳng vui
từng tháng nào trôi đi cũng buồn vơi
nếu không em bên cạnh lòng anh đó
mới có lời lo âu đêm ngày trôi

Một mùa nào yêu nhau vẫn xa xôi
một tiếng gọi trao nhau bao mùa rồi
một ngày nhớ giờ mong từng phút ấy
buổi chiều hôm từng ngày anh ngóng trông

Một mùa nào thương nhau dài bến mong
chỉ gọi thầm tên nhau trước khi nằm
hay in trên dòng thơ lạnh giá ấy
dài giọt nhớ giọt mong dòng thơ gầy

08:30 đêm 17.07.2015
dòng thơ tình lạnh lùng trôi đã mấy
năm mà vẫn lạnh như sương