Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 19:25, số lượt xem: 116

Dòng thơ trôi thẩn thơ
Bao giờ cũng chẳng thừa
Như từng mùa trôi đó
Từng năm vẫn quay về

Dòng thơ lạnh lùng khuya
Đêm ánh trăng vật vờ
Đưa thêm mùi lạnh ấy
Buồn vơi cả trang thơ

Dòng thơ với trà khuya
Mấy ly cũng chẳng thừa
Lạnh nhạt cuối đêm ấy
Ai hâm nóng cho vừa

Dòng thơ đêm dài thưa
Nhiều đêm lất phất mưa
Từng hạt trên trang đó
Bờ mi lạnh đêm thưa

10.20 đêm 20.12.2016
ngồi với nội tâm đêm nay