Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 21:04, số lượt xem: 285

Dòng thơ bão mưa phủ thời gian
Dòng thơ đưa nén hương lòng đêm
Dòng thơ đưa mùi thầm thương ngóng
Dòng thơ đưa lời chẳng tới em

Dòng thơ đêm sang thấy buồn thêm
Dòng thơ đưa tiếng đổ trong tim
Dòng thơ thì thầm từng nét đó
Dòng thơ trôi dạt miền nhớ em

07:50 đêm 27.07.2013
ngồi ngó chân trời ghi chuyện trong lòng