15.00
Đăng ngày 03/08/2017 20:24, số lượt xem: 148

Dòng suối quanh co theo ngõ núi 
Trời sinh sông suối ngàn năm qua
Màu nước trong veo thiên nhiên ấy
Đổi màu đục theo bão tố mưa
Khác chi lòng người thơ thẩn xa
Chút mây chút gió buồn đêm hoang 
Dòng suối dù im vẫn chờ ngóng 
Chờ trông từng trạm bước chân sang

08:15 đêm 10.06.2012
 thiên nhiên thiên cảnh khác chi lòng người