Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 10:32, số lượt xem: 180

Từng tờ giấy trắng trong sạch thương
thơ thơ ngây ngây màu trắng sương
mấy chục quyển sổ trong sạch ấy
ai tô mực đen cho dơ buồn

Ai vẽ nét chữ từng đêm buông
dơ dơ tờ giấy từng câu buồn
ghi xuống từng trang thi sử ấy
tờ giấy trắng phau than nhạt buồn

Từng dòng mực đen trên giấy đêm
ngập ý thơ lạnh ngập lời than
bôi bẩn từng trang từng dòng chữ
bao giờ mới ngừng dòng thơ đêm

Từng dòng bôi vẽ dài thời gian
ngập phủ tiếng tim tiếng thầm tên
cứ vẫn miên man từng dòng xuống
dơ bẩn lời buồn mãi mãi thêm

09:30 đêm 05.11.2014
dòng mực đen dơ bẩn trên tờ giấy trắng hơn bốn năm