Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 22:22, số lượt xem: 104

Lất phất gió mùa thu
Bao cảnh trôi vật vờ
Cành cây hoang tàn lá
Trong nhà thêm lạnh khu

Ngó mặt sông đêm khuya
Đêm nay chẳng nên thơ
Chẳng im chờ trăng đến
Qua rèm vẫn đong đưa

Loang loãng mặt sông đêm
Cơn gió chẳng lặng im
Để cho anh ngồi vẽ
Đừng để ngồi qua đêm

Lất phất cơn gió đưa
Lòng than thở đêm thừa
Bềnh bồng mặt sông đó
Cơn gió dài đến khuya

11.30 giờ đêm 04.11.2016
đêm nay thơ thẩn đến khuya nhớ người