Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:59, số lượt xem: 133

Có ai ngồi gốc cây đa
Cuội ngồi cuội ngó xuống nhà năm xưa
Cách xa ngàn dặm đường đi
Cuội ngồi thơ thẩn đề thơ thay lòng
Cuội than cuội thở một thân
Đêm rằm mới thấy thế gian rõ người
Cuội ngồi than thở đêm vơi
Úc đông đã đến sương rơi phủ mờ
Cuội ngồi ngó xuống thẩn thơ
Chầm tên thầm gọi phủ mờ sương đêm
Cuội sao tìm kiếm bóng em
Bơ vơ ngó xuống trần gian xa vời
Cuội than sương phủ trắng ngời
Gốc đa ngồi tựa buồn ơi là buồn

11:00 đêm 11.07.2013
ngồi lời Ba từng kể chuyện chú Cuội lúc còn bé
đêm nay ghi bài thơ chú Cuội