Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 21:48, số lượt xem: 158

Gió mãi cuốn đi tận cuối trời
Đưa mãi thời gian biết đâu nơi
Hồn trôi thơ thẩn miền vô định
Bơ vơ trong nhà một mình vơi
Đã năm thu qua tàu lá rơi
Gửi lòng nhớ xa tận cuối trời
Lang thang nỗi sầu mùa thu đến
Ngó khung trời đêm lạnh lùng thay
Nỗi niềm tâm sự hỏi ai hay
Sương tuyết bão mưa phủ ngập đầy
Gió mãi cuốn hồn đâu đây đó
In giấu từng trạm chẳng vui đầy
Đường đời duyên số sao biết đây
Thu đã lang thang lá rơi đầy
Bơ vơ mình đêm lạnh lùng vắng
Thơ thẩn thuyền tình hỏi ai hay

10:10 đêm 23.04.2014
gió cuốn mãi hồn đi nơi nào thơ thẩn
đường đời thuyền tình sầu sầu vắng