15.00
Đăng ngày 11/04/2017 10:12, số lượt xem: 133

Gió mùa thu đến rồi em biết không
là mùa buồn mùa nhớ ai hiểu lòng
anh ở xa sao hiểu sao anh biết
nhặt từng tàu lá rơi viết tên em

Bên trời cuối quen nhau đã mấy năm
chẳng có tiếng vui tươi êm ấm lòng
lá thu tàn từng mùa trôi qua đó
thơ thẩn ngồi đêm ngó thấy buồn tâm

Từng đêm ngồi có anh hiểu lòng em
trạm giờ vắng canh buồn đôi mình bên
trò chuyện vui thơ đề từng ngày ấy
giảm cơn sầu cơn vắng cơn buồn đêm

Cuối bên trời bao giờ mình được thăm
ước vọng mơ trong mơ đã bao lần
bữa cơm mắm muối rau bên nhau đó
khỏi buồn lòng buồn ngóng nhớ từng đêm

08:00 đêm 04.08.2015
dù cơm mắm muối cũng muốn thấy
em bên cạnh người